Jana Kasalová ml.

*19. 5. 1974 Turnov
malířka, grafička, kreslířka, videoartistka, fotografka, arteterapeutka
1988–1992 Střední uměleckoprůmyslová škola textilní, Brno
1992–1999 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění (M. Štolfa, J. Načeradský)
1996 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
1997 University of Southampton
1999 Manhattan Graphic Center, New York
2000–2002 Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca; Universidad Complutense, Madrid

Jana Kasalová je dcerou malířky a grafičky Jany Kasalové (1947) a šperkaře Svatopluka Kasalého (1944-2021). Narodila se v Turnově a vyrostla v Železném Brodě, studovala a žila v Brně, Londýně, Paříži, Cuence a Madridu. Po návratu z ciziny v roce 2005 žije a pracuje v Praze. Její vztah k místu a přemísťování se odráží v zájmu o mapy. V některých kresbách zasahuje přímo do tištěných map, v jiných zaznamenává nečekané informace spojené s konkrétními místy, přemísťuje nebo odstraňuje existující označení nebo také kresebně zpracovává transferencí výseče reálných nebo zaniklých lidských sídel (Sudety). Vznikají citlivé od zbytečností oproštěné osobní záznamy kreslených cest, vrstevnice pokryté stopami lidí a zvířat připomínající pravěké jeskynní kresby, siločáry lidského snažení často zaznamenané na obou stranách průsvitných japonských nebo technických papírů. V jiné neméně důležité části svého díla se Jana Kasalová zabývá hledáním hranice mezi člověkem a zvířetem, hranice mezi stopou člověka a stopou zvířete v prostoru světa obývaném oběma druhy. I přesto, že se v tomto případě vyjadřuje fotografií a videem, je patrné jak se obě polohy vzájemně doplňují a prolínají, jak jejich rukopis pochází ze stejných východisek tvorby, ze stejného myšlenkového základu…

(zdroj: http://prague.czechcentres.cz/novinky/centimetr-za-den-leden)

www.kasalova.eu

Kasalová Jana ml.: Terra mirabilis
Kasalová Jana ml.: Lost Cities (Paris-Sh...
Kasalová Jana ml.: Lost Cities (Paris-Sh...