Jana Kasalová st.

*11. dubna 1947 Liberec
Grafička, kreslířka, pedagožka
1962–1966 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod
1966–1970 Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, obor výtvarná výchova (M. Houra)

Žije a pracuje v Železném Brodě. Do roku 2017 vedla výtvarný odbor na zdejší Základní umělecké škole. Nejčastější užívanou technikou je suchá jehla, obvykle kolorovaná přímo do matrice vtíranými barvami nebo doplňovaná akvarelem. Je autorkou mnoha ex librisů, s nimiž se úspěšně prezentovala na různých přehlídkách tohoto žánru nejen doma ale hlavně v zahraničí. Ve své tvorbě neopouští realitu, i když často přechází až k fantaskním nebo naopak velmi abstrahovaným motivům, které zpracovává za pomoci obrysových linií a modeluje sítí zhuštěných nebo naopak rozvolněných šrafur. Vůdčím principem celé její dosavadní tvorby zůstává poetika a harmonie, násilí a drama u ní téměř nenajdeme. Původně spíše komorní formáty postupně zvětšovala, a s tím se proměňoval i její rukopis, který si však i nadále zachovával minucióznost a smysl pro detail. Autorka má ráda opakování a zmnožování. K oblíbeným námětům tak patří například žebříky, schody, labyrinty, řady oken, arkády, mosty seřazené za sebou apod. Stejná východiska uplatňuje i v kresbách, které jsou rovněž založeny na jednoduchých liniích vytvářených perem a tuší a pracují s různou hustotou šrafur. Jen barva u nich tentokrát chybí. Jana Kasalová se zúčastnila více než třiceti přehlídek grafiky u nás i v zahraničí a měla zatím na dvacet samostatných výstav.

http://kasalova.webnode.cz

Jana Kasalová st.: Babylónská věž
Jana Kasalová st.: Quo vadis!