Gustav Macoun

* 18. posince 1889 Praha, † 7. října 1934 Praha
malíř, fotbalista, sportovní organizátor
1907 kurz malby u Aloise Kalvody
1908–1909 ateliér Antonína Slavíčka
1909–1913 Akademie výtvarných umění v Praze (V. Bukovac)

Přestože se narodil v chudé rodině ševce podařilo se mu rozvíjet výtvarné nadání, které se u něj projevovalo od dětství. Po absolvování základního vzdělání se krátce školil u Václava Jansy a potom u dalších předních umělců a nakonec absolvoval i řádnou výuku na pražské Akademii. Většinu života prožil v Praze, poslední dva roky na Hlinecku ve Svobodných Hamrech. Vysočina také patřila mezi jeho stálé inspirační zdroje. Jako mnoho následovatelů Antonína Slavíčka tvořil v Kameničkách a jejich okolí. V jeho krajinářské tvorbě nacházíme náměty z různých koutů Čech i ze Slovenska nebo Istrie, ale kromě Vysočiny a Prahy patřil k jeho nejoblíbenějším místům Český ráj. V mnoha variantách se vracel k námětu Trosek, mnohdy ve velkých formátech, v nichž mohl plně uplatnit svůj v základu impresionistický způsob kladení barev ve velkých rázných tazích štětcem. Někdy byly Trosky jen součástí horizontu nebo středního plánu obrazu, jindy hlavním motivem. Několikrát namaloval i hrad Frýdštejn nebo skalní města Českého ráje.

Gustav Macoun nebyl členem žádných uměleckých spolků ani sdružení. Je to možná i tím, že v době, kdy rozvíjel své kompozice v impresionistickém duchu, řešila avantgarda výtvarného umění už zcela jiné problémy. Neznamená to však, že by jeho „opožděná“ tvorba postrádala umělecké kvality. Je to vidět i z toho, že mezi desítkami malířů ztvárňujících motiv Trosek patřil evidentně k nejlepším.

Gustav Macoun: Trosky za úplňku