Wenzel Franz Jäger

* 4. dubna 1891 Větrov (Frýdlant), † 8. prosince 1928 Raspenava
Malíř, grafik, kreslíř, ilustrátor
1880 – Učitelský ústav v Trutnově
1891–1895 – Uměleckoprůmyslová škola Vídeň (Hans Macht)
                      Akademie výtvarného umění (Rudolf Ribarz)
1895–1900(?) – malířská škola v Dachau (Adolf Hölzel)

Syn větrovského řezníka prokázal brzy výtvarné nadání, ale nakonec se stal učitelem v Raspenavě. Díky sňatku s Marií Richterovou, dcerou velkoprůmyslníka Josefa Antona Richtera, získal od roku 1884 finanční zázemí, takže mohl opustit učitelskou dráhu a plně se věnovat výtvarnému umění. Studoval ve Vídni, posléze žil několik let v Dachau, kde působila známá malířská kolonie. Roku 1900 se vrací do Vídně a jako samostatný umělec se zapojuje do uměleckého života a stává se členem spolku Wiener Sezession. Jeho tvorba v tomto období byla ovlivněna secesí a symbolismem. Vídeňských výstav se zúčastňoval i poté, co manželé získali v roce 1902 od tchána vilu v Raspenavě (Na Kopečku čp. 585). Kolem roku 1905 vyzrál Jägerův osobitý malířský styl, pro nějž byly typické daleké průhledy do krajiny přes stromy, skály apod. umístěné v popředí a umocňující tak hloubku prostoru. Motivy nacházel hlavně v krajině kolem řeky Smědé a v Jizerských horách. Bydlel sice stranou městského ruchu, ale raspenavskou vilu často navštěvovali jeho umělečtí přátelé, mezi nimi i Edvard Munch. Jäger byl organizačně činný jako člen spolku Verein deutscher bildender Künstler in Böhmen (Spolek německých výtvarných umělců v Čechách), později Metznerbundu a dalších. Ve svém rodném kraji byl vyzvedáván zejména proto, že vystihl zdejší atmosféru. Začalo se mu říkat malíř Jizerských hor. Zemřel jako vysoce vážený občan a čtyři roky po jeho smrti mu byl v Raspenavě odhalen pomník (16. 10. 1932). Péčí Jana Strnada a Městské galerie MY v Jablonci nad Nisou byl pomník obnoven a tvorba umělce připomenuta několika výstavami i katalogem dostupného díla, které je rozptýlené doslova po celé Evropě.

Wenzel Franz Jäger: Staré vrby

Jger Wenzel Franz