LADISLAV KAROUŠEK

* 17. 9. 1926 Turnov, † 22. 3. 1991 Praha
malíř, kreslíř, sochař
1941–1946 Státní odborná škola v Turnově a v Jablonci nad Nisou
1946–1953 Akademie výtvarných umění v Praze (Silovský, Holý, Minář)

Žil a tvořil v Turnově, Jablonci nad Nisou a později střídal ateliéry ve Frýdštejně a v Praze. Jako bytostný krajinář nikdy úplně neopustil rámec viděného a prožitého, přestože se od prvních sumárních krajinomaleb, které ještě nesou stopy vlivu profesora Holého, postupně propracoval až k abstraktním kompozicím. Trvalou inspirací mu zůstalo Jablonecko a Maloskalsko a řeka Jizera. Nevyhýbal se ani zobrazování krajiny poznamenané civilizací a průmyslem, jako jsou např. sklárny, nádraží, jablonecká plynárna a mnohé další. Od mládí ho také přitahovalo letectví, které se stalo námětem několika pláten. Neopominul zcela ani figurální témata. Z veřejně dostupných obrazů je to např. Večerní autobus (1958) ve stálé expozici Oblastní galerie v Liberci. Od počáteční tlumené až potemnělé barevnosti přešel k jasným tónům. Svůj podíl na tom měl i tříměsíční pobyt na Srí Lance (1963–64). Malba se uvolňovala a stávala se stále více expresivní až gestická. Od počátku šedesátých let začaly vznikat první abstraktní obrazy inspiračně obrácené i do autorova nitra. Váží se ke vzpomínkám na dětství i na tragické ztráty první manželky sochařky Květy Kovářové nebo smrt bratra Valeriana Karouška při horolezecké expedici na peruánský Huascarán. Krajina se v jeho podání stává stále méně zdrojem konkrétních tvarů a místo toho do obrazů spíše proniká autorův vztah k ní. Někdy do ni zase projektuje své pocity a nálady.
Ladislav Karoušek se stal zakládajícím členem skupiny Makarská 57, zkráceně M57, pojmenované tak podle pražské malostranské vinárny, kde se scházeli mladí malíři a sochaři, z nichž většina se časem stala neodmyslitelnými osobnostmi české výtvarné kultury. Nakrátko se v letech 1968–70 stal členem a pak i předsedou AIAP – Mezinárodní asociace výtvarných umělců při UNESCO a od roku 1990 členem Sdružení výtvarných umělců Mánes.

Ladislav Karoušek: Petřín v Jablonci
Ladislav Karoušek: Kopanina v říjnu
Ladislav Karoušek: Březen 1945 II
Ladislav Karoušek: z cyklu Měsíce
Ladislav Karoušek: Září v lese
Ladislav Karoušek