VÁCLAV BENDA

* 25. června 1948 Liberec
Malíř, kreslíř, grafik, pedagog, sochař, fotograf
1970–1975 Střední průmyslová škola strojní v Liberci
1975–1981 Akademie výtvarných umění v Praze (Karel Souček)

Žije a pracuje v Liberci. Výrazná postava českého figurativního umění nadrepublikového významu. Používá výraznou barevnost, malby jsou většinou větších formátů, pastózní a silně expresivní. Prací s barevnou hmotou a celkovým pojetím se tak blíží barokním umělcům, které také někdy parafrázuje. Zaujetí malířskými možnostmi se pak do jisté míry samo stává důvodem pro vytvoření obrazu. Námětem je především figura, ať už osamělá, v dialogu nebo dramatické akci. Přestože se často jedná o všední výjevy, pociťujeme zřetelně vážnost až osudovost zobrazovaných postav i malířovo zaujetí pro jejich příběh. Asi nejnaléhavěji v tomto ohledu působí cyklus Nemocnice přibližující bez sentimentu poslední věci člověka. Kromě této, dalo by se říci vnitřní osobní zkušenosti, se do Bendových pláten občas prolíná i konfrontace se současným světem, jenž má daleko k humanistickým ideálům, kterým je značná část jeho tvorby nesena. Sem patří kompozice s paragrafy, které se alespoň zde kroutí tak, jak by si umělec přál, nebo skupina obrazů parafrázující zaprodanectví s motivem „prdelek“. Ironie, sebeironie, nadsázka až grotesknost patří k neodmyslitelným atributům jeho díla. Pracuje však i s citacemi známých obrazů, reklam a vizuálních symbolů napříč staletími. V tomto směru je pozoruhodný velkoformátový cyklus Pivní slzy pracující s etiketami různých druhů piv.
Velkoformátové černobílé fotografie jsou většinou autoportréty, které přidáním různých doplňků (např. brýlí, míčků apod.) získávají různé symbolické významy.
Václav Benda vyučuje od roku 1995 na Technické univerzitě v Liberci, nejprve na Katedře výtvarného umění Fakulty architektury a pak Katedry designu Fakulty textilní.
V roce 2008 mu Oblastní galerie v Liberci vydala obsáhlý katalog dosavadního díla.

Václav Benda: Kresba
Václav Benda: Prosebnice