FILIP DVOŘÁK

* 16. prosince 1990 Praha
Malíř, kreslíř
2006–2010 Střední uměleckoprůmyslová škola Jablonec nad Nisou
2010–2015 Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha (Jiří Černický, Marek Meduna)
2012 Glasgow School of Art, Glasgow, United Kingdom

Žije a tvoří v Hrádku nad Nisou. Velmi často vychází z přemýšlení o historii výtvarného umění, když hledá inspiraci například v tvarosloví baroka, gotiky či v myšlenkách romantismu a zkoumá jejich platnost či funkčnost v současném světě. Lety prověřené historické tvarosloví dává do kontrastu s nejběžnějšími „neušlechtilými“ materiály jako je například pěnový polystyren. Experimentuje s formou, ale v zásadě zůstává u závěsného obrazu. Některé artefakty vytváří spolu s Martinem Kolarovem (viz samostatné heslo), přičemž se jedná o společné projekty a výstavy bez stanoveného podílu autorství jednotlivých děl. Je tomu tak i v případě plexisklového obrazu ze Severočeské sbírky.

Kontakt: http://www.dvorakfilip.com/
 

Filip Dvořák, Martin Kolarov: Bez názvu
Filip Dvořák: Bez názvu (ze série Hora a...
Filip Dvořák: Educative prop no. 3.