VLADIMÍR VÉLA


* 27. července 1980 Turnov
Malíř, kreslíř
1994–1998 Střední průmyslová škola Turnov, 1999–2000 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Jablonec nad Nisou, 2000–2006 Akademie výtvarných umění v Praze (Zdeněk Beran, Milan Knížák)

Žije a pracuje v Praze a Českém ráji. Ačkoliv to není na první pohled patrné, pro autora a jeho inspiraci je důležitý přirozený kontakt s přírodou. Nejedná se ale o přímou inspiraci krajinou, o její zobrazení, které je pak v průběhu tvorby abstrahováno až ve výtvarný znak, nýbrž o opačný postup. Malíř začíná skvrnou, k níž intuitivně přidává další tvary a nechá se vést podvědomím, jež v průběhu práce tíhne ke konkrétním tvarům a námětům, které jako by se postupně zjevovaly. Dalo by se říci, že tématem obrazů je vlastně malba sama, její fyzický prožitek. Plátna jsou většinou namalována a la prima, jinak řečeno „na první dobrou“. Výsledkem jsou jednoduché abstraktní tvary odkazující podobně jako umění přírodních národů k prazákladním symbolům, ikonickým zkratkám a znakům.

Vladimír Véla: grafika I
Vladimír Véla: Schránka X
Vladimír Véla: grafika II
Vladimír Véla: grafika III
Vladimír Véla: Z cyklu Kyproplej I
Vladimír Véla: Z cyklu Kyproplej II