MARIE BLABOLILOVÁ

* 4. března 1948 Praha
Malířka, grafička, restaurátorka
1963–1967 Střední odborná škola výtvarná Praha
1967–1973 Akademie výtvarných umění Praha (František Jiroudek, Ladislav Čepelák, Jiří John)

Žije v Praze. Vybírá si zdánlivě neatraktivní náměty a detaily z běžného života, jako např. skleničky vystavené v sektorovém nábytku, židli, fasádu tuctového domu, patu sloupu veřejného osvětlení, keř za plotem apod. V grafikách je zpracovává pomocí čárového leptu s výrazným zvětšeným rastrem. V malbě využívá válečků nebo již hotových rastrů linolea. V posledních letech tímto způsobem pojímá i téma lesů a krajiny. Sem patří obraz, který autorce natolik připomínal atmosféru Jizerských hor, že ho podle nich nazvala, ačkoliv většinou místa námětů neuvádí.

Marie Blabolilová: Jizerské hory
Marie Blabolilová: Odpolední káva