JAROSLAVA SOLOVJEVOVÁ

* 24. října 1926 Praha, † 2013
Malířka, kreslířka, grafička
1942–1944 Obchodní škola Praha
1948–1954 Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha (Emil Filla, Antonín Strnadel)

Od roku 1954 žije v Turnově. Jejím celoživotním námětem se stala městská a průmyslová krajina. Malbu zpočátku charakterizovala silná obrysová linka, později od celkových záběrů přechází k detailům až se nakonec propracovala ke specifickým skladbám střech, komínů, oken a zdí, které nezapřou kubistická východiska jejího učitele Emila Filly. Inspirací jsou ji jak drúzy domů v Paříži, tak slunečná městečka adriatického pobřeží a samozřejmě také její domovina. Z realizací připomeňme dva reliéfy pro mateřskou školu v Jablonci nad Nisou (1966) a další reliéfy pro Turnovské brusírny (1968) nebo Nový Bor (1980) vytvořené ve spolupráci s manželem Janem Solovjevem. V roce 1998 vydalo nakladatelství Trigon její monografii.

Jaroslava Solovjevová: Černé komíny
Jaroslava Solovjevová: Domy
Jaroslava Solovjevová: Komíny
Jaroslava Solovjevová: Pařížské komíny

 

Slovjevova Jaroslava foto Jan Solovjev

Foto Jan Solovjev