ROSTISLAV ZÁRYBNICKÝ

* 12. prosince 1936
Malíř, kreslíř, ilustrátor
1956–1962 Akademie výtvarných umění v Praze (Vladimír Sychra)

Z Ukrajiny přišel v roce 1947 se svými rodiči jako repatriant do Československa. V Praze se zúčastnil několika přelomových výstav (1967: 1. Pražský salon – 3. místo; 1968: 300 malířů, sochařů a grafiků 5 generací k 50 létům republiky ad.). Do žádné z tehdejších výtvarných skupin však nevstoupil. V roce 1968 přesídlil do Liberce. Jeho celoživotním tématem se stala figura a mezilidské vztahy. Vplul tak do proudu jedné z aktuálních tendencí – nové figurace. Nesledoval však módní proudy a soustředil se na vlastní vidění současného světa, do něhož promítal své konkrétní prožitky a zkušenosti, např. přetvářku, manipulaci apod. Někdy se jednalo až o existenciální reflexe lidského bytí se satirickým podtextem. Pro jeho výraz je typická výrazná barevnost, téměř barokně propracovaná pastózní malba s důrazem na strukturu. Je vynikajícím moderním portrétistou. V poslední době se v jeho dílech objevují i zátiší, ovšem ve svébytném vidění těch nejprostších a nijak nearanžovaných předmětů, jakými jsou třeba zmačkaný papír nebo hadr na podlaze. Měl více než třicet samostatných výstav. V roce 2007 mu Oblastní galerie vydala monografii.

Rostislav Zárybnický: Občané
Rostislav Zárybnický: Útržky času
Rostislav Zárybnický: Zápisky o lidech
Rostislav Zárybnický: Sedící muž

 

foto Zarybnicky

Foto Jiří Jiroutek, QEP